Đồ đồng Đại Bái – 279 Lê Duẩn – Hà Nội – Xưởng đúc đồng tại xóm Sôn – Đại Bái – Bắc Ninh đã được nhà nức công nhận là một trong những sản phẩm đồ đồng