Tượng Lý Thái Tổ

Tượng Quang Trung

Tượng Trần Nhân Tông

Tượng Lê Lợi

Tượng Nguyễn Trãi

Tượng Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tượng Chu Văn An

Tượng Lê Đại Hành

Tượng Nữ Tướng Lê Chân

Tượng Lý Thường Kiệt